Thông báo Khoá Tu Nhập Thất ngắn hạn

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG
Ban Tổ Chức Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2009 - Thông Báo số 2

Tin vui: Khóa Tu Nhập Thất 2 hoặc 3 ngày cuối tuần

Kính thưa quý anh chị thiền sinh,

Trong lớp Bát Nhã 2 hiện đang tổ chức tại thiền viện, các thiền sinh đã đệ trình Thầy Thiền Chủ thỉnh nguyện cho phép một số anh chị vì bận việc làm, không thể nhập thất dài hạn 10 ngày, được phép ghi danh nhập thất 3 ngày hoặc 2 ngày cuối tuần. Thầy Thiền Chủ đã từ bi hứa khả.

Đây là một tin thật vui cho các thiền sinh nhưng cũng là thêm cực nhọc cho Thầy trong việc sắp xếp chương trình học và việc giảng dạy chung và riêng.

Kỳ Nhập Thất lần này trong điều kiện lý tưởng (có khả năng chứa 300 người) của trại Cedar Falls, và nhất là lòng từ bi cùng những hy sinh mọi mặt của Thầy Thiền Chủ trong việc tổ chức khóa chuyên tu này; thì đây quả thật là một cơ hội thật tốt rộng mở cho mọi thiền sinh có nhu cầu đều có thể tham dự.

Rất mong các Đạo tràng Trưởng, Các Trưởng Ban Tu Học (nhất là tại Nam, Bắc California) đứng ra tổ chức phương tiện di chuyển cho các thiền sinh trong đạo tràng để cùng có đủ điều kiện về tham dự.

Quý vị có thể chọn:
- Nhập Thất 3 ngày: từ thứ Sáu đến Chủ nhật - ngày 23, 24, 25 tháng 10. Chi phí: $100 USD.
- Hoặc chọn Nhập Thất 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật - ngày 24, 25 tháng 10. Chi phí: $70 USD.

Chúng tôi sẽ tổng kết và trình Thầy danh sách vào ngày 10 tháng 10, để theo đó Thầy sẽ quyết định chương trình học thích hợp.

Đây là Phiếu Ghi Danh Khoá Tu Nhập Thất ngắn hạn (MS-Word).

Xin vui lòng tải xuống (download), mở ra trong MS-Word, điền các chi tiết trong phiếu, save và gửi trở lại kèm theo email cho Ban Tổ chức trước ngày 10 tháng 10. Việc điền Phiếu Ghi Danh rất cần thiết cho Ban Tổ chức trong việc liên lạc. Mong quý anh chị sớm email về địa chỉ sau đây:
- kimchung_nguyen11@yahoo.com
- willieduong30475@verizon.net

Phiếu ghi danh, danh sách và các tin tức, chi tiết về địa điểm trại Cedar Falls có thể tìm thấy ở trong phần "Thông Báo" của trang nhà này.

*Chi tiết Khóa Tu Nhập Thất tại trại Cedar Falls vào tháng 10-2009 (PDF)

Các thắc mắc có thể liên lạc:
- Tuệ Ngộ - Dương Nam : (714) 390-1906
- Diệu Kiên - Kim Chung Nguyễn: (714) 973-8782 sau 8:00pm (giờ California)
- Dương Thu Vân: (714) 675-1594

Kính thưa quí anh chị Đạo tràng Trưởng,

Kính nhờ quý anh chị gửi Thông báo số 2 này đến tất cả các anh chị thiền sinh thuộc đạo tràng của quý anh chị.
Rất cám ơn sự hỗ trợ của quý anh chị.

Thay mặt Ban Tổ chức khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2009:
- Tuệ Ngộ - Dương Nam : willieduong30475@verizon.net
- Diệu Kiên - Kim Chung Nguyen: kimchung_nguyen11@yahoo.com
- Dương Thu Vân: thuvanduong@sbcglobal.net