Thơ thiền - Chú Ý Trống Rỗng

Cách thực hành pháp Chỉ Tánh Giác dành cho thiền sinh sơ cơ

TÀ BIẾT
Nếu biết mà có ta,
Suy tính vạn nẽo tà.
Tâm ngôn theo đó dậy,
Tạo thành muôn áng mây.
Che khuất mặt trời Huệ,
Không thể đến Niết bàn,
Muôn kiếp đành lang thang.


CHÂN BIẾT
Chú ý mà không lời,
Nhìn, ngó, biết khắp nơi.
Trong đó không người biết,
Chỉ có biết không lời,
Tánh biết lộ khắp nơi.
Không ta mà có vật,
Đấy là chân thật biết.


Thầy Thích Thông Triệt

Trở về trang "Thơ thiền"